Ветеринарна медицина

Ветеринарна медицина - це одна з найгуманніших професій. її завдання - забезпечення здоров'я тварин, профілак...

Детальніше
Ветеринарна лабораторна справа

Лабораторна справа - є складовою ветеринарної медицини і спеціальністю з сукупністю досліджень біоматеріалу тв...

Детальніше
Ветеринарна фармацевтична справа

Процес навчання спрямований на удосконалення знань студентів в галузі ветеринарної медицини...

Детальніше
Технології виробництва і переробки продукції тваринництва

Навчання на даній спеціальності спрямоване на підготовку фахівця з основ технології заготівлі та зберігання кормів,...

Детальніше
Зоофізіотерапія

Вперше в Україні - нова освітня програма "Зоофізіотерапія". В час коли домашні улюбленці стали невід'ємною частиною...

Детальніше
Водні біоресурси та аквакультура

Запрошуємо на навчання за спеціальністю «Водні біоресурси та аквакультура». Основною метою спеціальності «Водні біо...

Детальніше
Харчові технології

Харчова промисловість належить до галузей, які розвиваються стрімкими темпами у всіх країнах, зокрема, й в Укр...

Детальніше
Технології зберігання, консервування та переробки молока

Вступ відбувається на основі ОС Бакалавр. Молоко і молочні продукти забезпечують організм людини не тільки енергією, але...

Детальніше
Технології зберігання, консервування та переробки м'яса

М'ясопереробні підприємства є найвагомішими ділянками харчової промисловості, які не зважаючи на зміни...

Детальніше
Біотехнології та біоінженерія

Біотехнологія - це вже не фантастика, це нагальна потреба усіх галузей промисловості, медицини, сільського гос...

Детальніше
Економіка підприємства

Підготовка за спеціальністю «Економіка підприємства» спрямовується на підготовку фахівців, які спроможні об'єктивно оці...

Детальніше
Економіка довкілля і природніх ресурсів

Вступ відбувається на основі ОС Бакалавр. Освітня програма підготовки магістрів зі спеціальності 051 "Економіка" галузі зна...

Детальніше
Менеджмент

Управління в сучасних умовах бурхливого економічного розвитку стало однією з найважливіших професій, а навчання мен...

Детальніше
Менеджмент ІТ-сфери

Менеджмент ІТ-сфери та бізнес-аналітика - напрям підготовки фахівців, що відповідають викликам сучасного світу. ...

Детальніше
Менеджмент організацій і адміністрування

Менеджмент організацій і адміністрування - це освтня програма розрахована на тих, які бажають стати професіоналами у сфе...

Детальніше
Маркетинг

Маркетолог - це менеджер, який досліджує ринок, відстежує конкурентне середовище, аналізує попит, вивчає ринкові можливо...

Детальніше
Освітні, педагогічні науки

"Викладач закладу вищої освіти", - гордо відповісте Ви на питання про те, яку освіту здобули. Можете не сумніватися: ефек...

Детальніше
Фізична культура і спорт

Сучасна сфера фізичної культури і спорту - це велика та розгалужена індустрія, яка потребує постійного інноваційного пі...

Детальніше
Право

Спеціальність "Право" є однією із найбільш затребуваних у суспільстві в будь-який час. Престижність роботи правника підтвердж...

Детальніше
Екологія

Бути екологом означає бути в тренді.
Зараз, як ніколи раніше, є попит на цю спеціальність на ринку праці, адже у...

Детальніше
Екологічна політика та правове регулювання природокористування

Досягнення гармонійного поєднання трьох компонентів - довкілл, суспільства та сталого розвидку є необхідною умовою ...

Детальніше
Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза

Актуальною на сьогодні є підготовка висококваліфікованих і професійних лікарів з ветеринарної гігієни, санітарії і експерт...

Детальніше
Фармація, промислова фармація

Фармація належить до п'ятдесяти промислових галузей у світі, які розвиваються найдинамічніше. Це про...

Детальніше
Фізична терапія, ерготерапія

Зараз в нашій країні сформована необхідність зміни структури допомоги людям з обмеженнями можливостями....

Детальніше
Туризм

Сфера туризму - це величезна індустрія, до якої належить цілий спектр послуг та напрямків діяльності. Це і великі готелі,...

Детальніше
Публічне управління та адміністрування

Стратегія розвитку державної кадрової політики спрямована на вдосконалення кадрового потенціалу для ефективного зді...

Детальніше
Біотехнологія та біоенергетика

Сьогодні біотехнолог - одна з найбільш перспективних професій в Україні та світі, яка активно використовуєтся....

Детальніше